Top-nouvelle
Actualites recentes
MASSACRES DE 5387 TORTUES, DANS LE DISTRICT DE BELOHA
Mardi 18 Aout 2014  
Suite aux massacres des tortues localisés dans huit (08) villages du Disrtrict de Beloha,  
la semaine dernière, après une dizaine de journées de fouilles, selon la source ,  
43 personnes dont 42 venant de la commune de Fotadrevo (District d'Ampanihy) 
et 01 personne venant du District de beloha (Region d’Androy), ont été exécutées 
et sont actuellement détenues au tribunal d’Ambovombe Androy, après avoir abattu 5387 tortues.  
Merci de partager les infos!

FAMETRAHANA IREO RANTSAMANGAIKA NA POINT FOCAL FAMARI TANY AMPANIHY-OUEST


 

 
   Tafapetraka, tamin’ny voalohan’ny volana oktobra 2013 lasa teo, ny ratsamangaika na ny point focal ny FAMARI (FAtidran’ny Ala MAiky sy ny RIake) ao anatin’ny distrikan’ny Ampanihy, dia ny kaominin’ny Itampolo, Androka, Fotadrevo, Lazarivo ary Soamanonga, izay samy ato anatin’ny faritra atsimo-andrafana
FANOMEZAM-BAOVAO SY FANENTANANA NATAON’NY EKIPAN’NY FAMARI TANY AMIN’NY DISTRIKA
FAMBOLEN-KAZO, FAMOKARANA ANGOVO SY FANAOVANA ARINA NA SARIBAO MAITSO
   Mitohy hatrany ny fiaraha-miasan’ny FAMARI amin’ireo mpiara-miombon’antoka aminy. Nahazo fanamafisam-pahalalana momba ny « indostria mpitrandraka harena an-kibon’ny tany sy ny solitany » ny FAMARI, ny volana aogositra lasa teo iny, raha efa nahazo izany izy ny volana jona 2013 iny                                                             

Eto Madagasikara, dia mahatsatra 82% ny mponina no mampiasa hazo anaovana saribao sy fandrehitra.